Đàn Guitar Điện Yamaha ERG121GPII METALLIC RED

5.700.000đ

Bạn tiết kiệm được 290.000đ

Bao gồm đàn guitar điện EG112C với pickup cuộn cảm âm đơn kép và Humbucking pickup.