Tổ chức sự kiện

Khi bạn cần chúng tôi tổ chức sự kiện, xin hay liên hệ các thông tin bên dưới.

touch music center

169 Quang Trung,
P. 10, Quận Gò Vấp,
TP.HCM, Việt Nam

GIỜ LÀM VIỆC

Thứ hai đến thứ bảy
09:00 – 21:00

E-mail

info.touchmusic@gmail.com

qltc.giaovu@gmail.com

Điện thoại

+84 2877708999
+84 931133919

Gởi thông tin liên hệ