Đàn Organ 2 Tầng Yamaha Electone ELB-02

50.500.000đ

Bạn tiết kiệm được 2.490.000đ

Để từ đây, tình yêu dành cho âm nhạc của bạn sẽ dần lớn lên cùng dòng sản phẩm cơ bản Electone STAGEA.

Danh mục: