Giá Đỡ Đàn Guitar GI/8 QUIKLOK

370.000đ

Chiều rộng & chiều sâu set-up: 26 cm
Chiều cao set-up: 27,5 cm
Kích thước gấp lại: 26 x 4,2 cm
Độ sâu mở nôi: 12 cm
Trọng lượng: 0,67 kg
Màu đen