Videos

30/05/2020 WORSHOP “CHẠM ÂM NHẠC – CHẠM TRÁI TIM”

WORSHOP “CHẠM ÂM NHẠC – CHẠM TRÁI TIM” Workshop có sự tham gia chia sẻ của diễn giả khách mời: Thạc sĩ Tâm lý – Cô Tô Nhi A. Chương trình còn có những hoạt động trình diễn âm nhạc live từ các nghệ sĩ từ Touch và có nhiều hoạt động vui chơi âm […]